OFERTA

Firma Gaz-Kom oferuje usługi w zakresie zarządzania i kompleksowej obsługi technicznej budynków. Wieloletnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów pozwala utrzymywać świadczenie usług na najwyższym poziomie przy konkurencyjnych cenach. Mamy także przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę dotyczącą przejęcia w administrowanie nieruchomości będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Działalność nasza ukierunkowana jest na profesjonalną obsługę każdego klienta, poparta zaangażowaniem i uczciwością. Zależy nam na prawidłowym utrzymaniu stanu sanitarno-porządkowego stanu technicznego nieruchomości i jej otoczenia.

Zapraszamy do współpracy!

PRZEGLĄDY PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. nr 89 poz. 414), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10 poz. 46 z dnia 08.02.1995 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)

Kontrolę roczną przewodów kominowych przeprowadzamy zgodnie z zapisem Art. 62. ust. 1 pkt 1 lit. c), Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)

W myśl ww. przepisów, kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów kominowych oraz zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami  założonymi w projekcie instalacji.

Zgodnie z §47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

© F.G.K. "Gazkom" Zakład Gazodynamiki Budynków  |  41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 46