OFERTA

Firma Gaz-Kom oferuje usługi w zakresie zarządzania i kompleksowej obsługi technicznej budynków. Wieloletnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów pozwala utrzymywać świadczenie usług na najwyższym poziomie przy konkurencyjnych cenach. Mamy także przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę dotyczącą przejęcia w administrowanie nieruchomości będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Działalność nasza ukierunkowana jest na profesjonalną obsługę każdego klienta, poparta zaangażowaniem i uczciwością. Zależy nam na prawidłowym utrzymaniu stanu sanitarno-porządkowego stanu technicznego nieruchomości i jej otoczenia.

Zapraszamy do współpracy!

Obsługa Księgowa

Oferujemy państwu następujący zakres usług:

 • ewidencja wszystkich operacji finansowych dotyczących przychodów, wydatków
 • rozliczanie kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej przez rachunki bankowe
 • rozliczanie kosztów i przychodów Wspólnoty Mieszkaniowej poniesionych w roku obrachunkowym
 • prowadzenie wszystkich operacji finansowych dotyczących przychodów, wydatków
 • pobieranie i windykacja od Właścicieli mieszkań opłat, zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej
 • wysyłanie monitów do Właścicieli zalegających z płatnością zobowiązań dłużej niż dwa okresy płatności
 • dochodzenie zobowiązań od Właścicieli drogą sądową jeżeli monity nie przynoszą skutku
 • regulowanie opłat i innych zobowiązań Wspólnoty Mieszkaniowej terminowo i bez zakłóceń ( za wyjątkiem pokrywanych bezpośrednio przez Właścicieli)
 • przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji księgowej dotyczącej Wspólnoty Mieszkaniowej
 • sporządzanie dokumentacji finansowej przewidzianej przepisami Ustawy o Własności Lokali, Kodeksu Cywilnego
 • przedkładanie Właścicielom sprawozdań rocznych, w terminie do 31 marca każdego roku
 • przedkładanie Zarządowi sprawozdań z częstotliwością ustaloną z Zarządem
 • rozliczanie mediów i usług z częstotliwością ustaloną Uchwałą przez Właścicieli
 • rozliczanie mediów i usług w sposób ustalony przez Właścicieli Uchwałą-Regulaminem
 • analizowanie finansowych i ilościowych zużyć mediów dostarczanych do mieszkań Wspólnoty
 • bieżące analizowanie kosztów eksploatacji nieruchomości i poszukiwanie sposobów oszczędności
 • opracowywanie Rocznego Rzeczowo-Finansowego Planu Gospodarczego, w którym przedstawione będą stawki eksploatacyjne: zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, stawki zaliczek na fundusz remontowy
 • naliczanie Właścicielom zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną w oparciu o przyjęty Uchwałą Właścicieli Plan Gospodarczy
 • naliczanie Właścicielom zaliczek na dostarczane media i usługi bytowe
 • drukowanie blankietów do zaliczek
 • prowadzenie korespondencji finansowej w imieniu Wspólnoty
 • udzielanie Właścicielom, Zarządowi Wspólnoty na ich żądanie wszelkich informacji : o stanie finansowym Wspólnoty Mieszkaniowej

Dzięki umiejętnemu inwestowaniu środków finansowych właścicieli oraz ograniczeniu kosztów administracyjnych do niezbędnego minimum, pieniądze zaoszczędzone w ten sposób przeznaczane będą na wykonywanie zaległych remontów oraz inwestowane w podnoszenie wartości estetycznych i ekonomicznych nieruchomości lub za zgodą Zarządu Wspólnoty lokowane na oprocentowanym koncie bankowym.

© F.G.K. "Gazkom" Zakład Gazodynamiki Budynków  |  41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 46